„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Čištění řeky Ohře

I v letošním roce proběhla akce Čištění řeky Ohře pod záštitou KS MAS Karlovarského kraje. Termín konání byl stanoven na 6. dubna. Akce byla součástí celorepublikového Ukliďme svět. Ukliďme Česko. Zúčastnili se i zástupci naší školy – P. Kříž s dcerou,  J.Tomsová, O. Tomčíková, Š. Neubergová, rodiny: Nováčkova, Kaiglova, Florkova, Dojčarova,  babička Hronová s vnukem, J. Musil, H. Šmejkalová, A. Rajtmajerová, E. Lindnerová, L. Boudová, M. Knížová a další občané – vodáci. Všichni se společnými silami podíleli na zlepšení životního prostředí. Zúčastněným šlo nejen o ochranu samotné přírody našeho regionu, ale také ukázali svůj osobní vztah k prostředí, ve kterém všichni žijeme.

Všem účastníkům této prospěšné akce patří poděkování za to, že jim příroda není lhostejná.

Jana Tomsová, DDM