„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Učíme se žít zdravě a bezpečně

Na naší škole proběhl 27. října, den před podzimními prázdninami, tematický den zaměřený na rizikové projevy chování.

Žáci 3. – 9. ročníků pracovali společně v různorodých skupinách na různorodých tématech a děti z přípravné třídy, z 1. a 2. tříd strávily den se svými třídními učitelkami a povídaly si o rizikových projevech chování.

Děvčata z dokumentačního týmu nahlédla pod pokličku všech skupin a takto zaznamenala své zážitky:

Témata 3. – 5. ročník:

Sociální dovednosti - Děti si povídaly o oblíbených vlastnostech. Poté si ve dvojicích sedly naproti sobě a hrály si na zrcadlo. Princip této hry: Člověk udělá posuvku a jiný ji zopakuje.    

Šikana Paní učitelka Turečková pustila dětem pohádku O ošklivém káčátku. Z této pohádky vyplívají vztahy mezi lidmi a zvířátky. Prodiskutovali jsme, jak se chovat v nepředvídatelných     situacích a když hrozí nebezpečí.

Osobní bezpečí Co dělat, když ztratíte klíče, odejdete z domova, jak odmítnout drogy, jak se zachovat, když uvidíte kriminalitu. Toto téma se konalo ve třídě V.A s paní učitelkou Danešovou.

Komunikace – Děti spolu komunikovaly prostřednictvím pantomimy a znakové řeči. Poznaly jiné způsoby domlouvání se, ne pouze jen slovní komunikaci.

Bezpečný internet – Zde děti poznaly devatero bezpečného internetu, to znamená, jak se mají zachovat, když zahlédnou vulgarity na internetu, jak se mají zachovat, když jim bude hrozit nebezpečí například na sociálních sítích. Dále jim bylo doporučeno, že není vhodná pouze komunikace po sociálních sítích, která potlačuje slovní a osobní kontakt.

Trestné činy – Na této přednášce se děti dozvěděly o pravidlech, která platí u soudu. Dále měly rozdělit drogy podle jejich škodlivosti na člověka. Dále se hovořilo o způsobu, jak se vyvarovat šikaně a jak zabránit týrání zvířat.

Kouření – Zde děti viděly dokument o škodlivosti alkoholu, jeho negativnímu vlivu na psychiku člověka a jeho náchylnosti k jiným návykovým látkám.

Zdravé stravování – Řešily se zde poruchy příjmu potravy, vzhled a hubnutí, odpírání skutečnosti. Poruchy v příjmu potravy mohou mít za následek nemoci, jako je bulimie, anorexie a opět sklon k užívání drog.

Rizikové situace v dopravě – Děti se zde učily dopravní značky, k čemu slouží a jak je rozpoznat (jak rozpoznáme značku výstražnou od informativní, zákazovou od příkazové, nebo značky upravující přednost).

Témata pro 6. – 9. ročník:

Týrání a zneužívání - Povídali si o problémech jako je týrání a sebepoškozování. Paní učitelka žáky upozorňuje, kdo je zlý a může nám ublížit. Také si povídali o tom, jak se může týrání a zneužívání projevit u dětí. Ptala se jich, jestli ví, jak se může týrání a zneužívání objevit na dětech.

Návykové látky - Povídali si, o tom, co je to alkoholismus a jaké jsou návykové látky. Zkoušeli, jestli hoří alkohol a popel z cigarety. Povídali si i o tom, jak se může stát z cigarety návyková látka.

Styly mládeže - Říkali si, jaké jsou styly mládeže. Například Emo, Ghotig a Hip Hop a podobně. Měla to naše třídní.

Mezi nimi - Povídali si o chování mladých lidí, kteří mají nemoc AIDS. Říkali si také, jak se chovat k lidem, kteří jsou HIV pozitivní.

Právní vědomí - Říkali si, jaké trestní zákony máme. Děti dělali také pracovní listy. Říkali si, co je to právo a podobně. Vedla to paní učitelka Elena Medová.

Rizikové sportovní aktivity - Říkali si, jaké jsou rizika při sportu a ukazovali si, jaké sporty by se neměli dělat. Potom si postavili opičí dráhu. Zkoušeli se rozhoupat na kruzích a došlápnout na lavičku.

Zdravé stravování - Povídali si o tom, jak se zdravě stravovat. Říkali si také, jak probíhá koloběh potravy v našem těle. Mluvili o tom, co jíst, abychom byli zdravý.

Rizikové chování v dopravě - Povídali si o tom, kdo má přednost na křižovatce. Říkali si také, jak se chovat na silnici za volantem nebo jako cyklista. Říkali si také o tom, jaké dopravní značky máme.

Jak vhodně trávit volný čas - Povídali si o tom, jak by mohli trávit volný čas. Mluvili také o tom, jaké mají zájmy a koníčky. Říkali si, že je i nabídka zájmových kroužků.

Působení multimédií - Povídali si, jak na nás působí reklama. Ptali se, co je to reklama. Říkali si, kolik tak přibližně může stát reklama, kde se objevuje reklama a jak nás donutí si to jít hned koupit.

Interpersonální agresivní chování - Povídali si, kdo je to extrovert nebo introvert. Dělali si i test na svůj charakter.

Sociální dovednosti - Zkoušeli si, jaké by to bylo, kdyby byl někdo slepý a někdo němý. Museli prokličkovat mezi židlemi, kdy jeden byl slepý a druhý němý.

Párty se zdravou 5 - Paní se dětí ptala, jestli pravidelně snídají a jestli snídají zdravě nebo ne. Potom si zkoušely připravit zdravou párty.

Tematický den si všechny děti náramně užily a získaly spoustu nových zajímavých informací.

 

Zapsaly Klára Kocová ze 7. A a Nela Slámová z 8. A