„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Učíme se   žít  zdravě  a  bezpečně

Tématický  den Učíme se  žít  zdravě  a  bezpečně   probíhal  na  celé  škole. 

První  a druhé  třídy se  také  zapojily a projekt  probíhal  ve třídě  s třídní  učitelkou. 

V 1. C  jsme  si  vybraly  těmata: Zdravá  strava, Zdravý  životní  styl a  Múj kamarád. 

Prohlédly  jsme  si  navzájem  své  svačinky  a  vytvořily  jsme  společně  plakát  se  zdravými potravinami. 

Co oblivňuje  náš  zdravý  životní  styl? Sport, odpočinek, záliby  a  koníčky, rodina   a pomoc  v rodině.každž  se  také  pochlubil, jak tráví  volná odpoledne  a  víkendy.

Rozvíjíme  také své  sociální  dovednosti. Kromě  rodiy  jsou  nám nejbližší  kamarádi. Povídali  jsme  si  o tom, jaký  by  měl  být  náš  kamarád, co  spolu  rádi podnikáme. O tom jsme  nakonec  namalovali  obrázek.