„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

Tematický den Ptáci

 

     16. listopadu se celá naše škola věnovala poznání skupiny živočichů, která se jmenuje ptáci. V různých ročnících se žáci seznámili s určitou čeledí ptáků (pěvci, krkavcovití, vodní ptáci, stěhovaví ptáci), mohli si prohlédnout vycpaniny ptáků (tetřívka obecného, bažanta obecného, tetřeva hlušce, sluku lesní a kormorána velkého). Zvláštní skupinou byli dravci. Žáci se s nimi blíže seznámili a pozorovali je na vlastní oči. Poznali jejich způsob života, hnízdění, krmení i roli dravců v potravním řetězci. Během tematického dne žáci počítali různé matematické příklady, psali slohové práce, nakreslili plakáty, zhotovili krmítka pro ptáky.

   Velké poděkování patří myslivci panu Wernerovi za možnost prohlídky vycpaných ptáků a žákyni IX.B Veronice Wernerové za aktivní účast v přípravě tematického dne.

                                                                                                                    Olga Tomčíková