„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

7. ročníky na poznání tajemného rašeliniště TAJGA

 

              Dne 22. 10. 2015 jsme se zúčastnili ekologického výukového programu v NPR Kladské rašeliniště. Získali jsme informace o ekosystému rašeliniště, jeho využití člověkem a ochraně. Vyzkoušeli prakticky práci v terénu a nechali na sebe působit krajinu při hrách, výtvarné aktivitě apod. Seznámili jsme se s krásnou chráněnou krajinou, která se nachází v blízkosti našeho bydliště.

 

Žáci 7.A, 7.B