„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

Tonda Obal na cestách

     4. 5. 2016 naši školu navštívili pracovnici společnosti Tonda Obal na cestách. Žáci prvního a druhého stupně si prohloubili znalosti z třídění odpadů. Naše žáky velice překvapila ta hrůza, která vzniká v Pacifiku z odpadů, kolik živočíchů hyne kvůli tomu, že spolkne hezky obarvený plast. Žáci měli možnost diskutovat o tom, jak zacházet s odpadem, o kterém nevíme, co s ním. Každý obal má značku, která vysvětluje, kam odpad patří, že by se odpadový problém dal vylepšit. Zkusme produkovat méně odpadů a lépe třídit.

                                                                                                     O.Tomčíková