„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Každý jsme jiný

Jak se žije lidem s handicapem, si vyzkoušeli žáci naší školy na vlastní kůži v rámci tematického dne Každý jsme jiný. Své dojmy a postřehy z tohoto dne nám popsali osmáci a deváťáci, kteří se na celé dopoledne stali průvodci dětí z 1. stupně:

Každý jsme jiný - pod tímto pojmem si většina z nás představí lidi s rozdílnou barvou pleti nebo s jinou národností, dnes to ale znamenalo vžít se do role handicapovaných, ať už němých, slepých nebo tělesně postižených. Projít si společně s prvňáčky všechna témata a alespoň na chvíli zažít každodenní situace, které musí člověk s handicapem zvládat, bylo velice zajímavé a to určitě nejen pro mě, ale i pro děti, které si všechno mohly vyzkoušet. …

… Vážně můžu říct, že jsme dostali tu nejlepší partu. Vůbec nebyli zlobiví, jak to u malých drobečků chodí. Všichni byli velice ochotní a fajn. Na hodině s tématem Neslyšící si děti zkoušely se sluchátky na uších odezírat ze rtů. Také si zahrály tichou poštu. Musím přiznat, že jsme neodolali a zahráli si společně s nimi. Také nás bavilo na tématu vady řeči zazpívat si písničku z jazykolamů….

…Tento projektový den přinesl všem žákům nové zkušenosti a dojmy, ať už dobré, nebo špatné. Podle mě si nikdo neumí představit život s handicapem. …

… I když jsem žákyní 9. ročníku, nikdy jsem neslyšela o takových „vychytávkách“, které používají lidé s postižením. Různá pípající zařízení na zalévání kávy nebo na vlakových a autobusových nástupištích….

… Žáci se učili znakovou řeč a odezírání ze rtů. Vyzkoušeli si různé jazykolamy, psát či kreslit nohou, pohybovat se na vozíčku a chodit se slepeckou holí….

… Představit si život nevidomých si měli žáci tím, že si zažili různé situace z každodenního života, jako jsou oblékání, vaření si čaje, mazání chleba, poznávání různých druhů ovoce a koření…

…První hodinu jsme byli na neslyšících. Děti i my jsme se naučili prstovou abecedu a jak se chovat k hluchým lidem….

… Na závěr si žáci řekli a připomněli jak se ohleduplně chovat k takovýmto lidem a popřípadě jim pomoci.

… Na 2. stupni byla témata doplněna ještě dalšími: Obtíže při učení, Paraolympiáda, Migrační krize, Komunikační chyby, Sexuální zaměření, Být cizincem.

…Záměrem tohoto tematického dne bylo připomenout si naši odlišnost a to se také ve velké míře podařilo.

…Asi každý, kdo dával pozor celý den, si bude alespoň chvíli vážit svého zdraví a pečovat o něj.

…Já, jakožto deváťačka, jsem se starala o malé děti a podle toho, co jsem viděla, vím, že je vše moc bavilo. Pro mě byla témata záživná a bavila mě.

… Je to takový hezký pocit, když jdete s dětmi po schodech a ony vás chytí za ruku. Vážně mohu říct, že mě tato akce bavila.

za celý tým Mgr. Marie Kaiserová