„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

ŠKOLNÍ KOLO UMĚLECKÉ SOUTĚŽE
„CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÉ RECITACE“

 

   Tuto soutěž vyhlašuje MŠMT  a organizuje OŠMT KÚ Karlovarského kraje.  Školního kola 27. 2. 2017 se zúčastnilo 31 žáků a žákyň z prvních až pátých tříd.

V nulté kategorii žáků prvních tříd získala
1. místo Michaela Kvapilová
2. místo Viktorie Vaňurová
3. místo Klára Lukáčová

V první kategorii žáků druhých a třetích tříd získala
1. místo Kristýna Janišová
2. místo Laura Bělocká
3. místo Michaela Bayerová

Ve druhé kategorii žáků čtvrtých a pátých tříd získal
1. místo Jiří Kocourek
2. místo Aneta Černá
3. místo Agáta Berková

Přehlídka má přímou vazbu na výuku Českého jazyka a literatury. Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova, rozvoji mluvních a komunikačních dovedností.

Všichni soutěžící obdrželi pamětní listy a velkou pochvalu za přípravu a předvedené výkony. Vítězům gratulujeme.

                                                                     Mgr. Jaroslava Danešová