„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Exkurze v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Ve středu 1. března se členové žákovského parlamentu vydali do Prahy. Naším cílem byla návštěva zasedání Poslanecké sněmovny. Po důkladné bezpečnostní prohlídce jsme se dostali na galerii, odkud jsme sledovali rozpravu našich poslanců k novele zákona o ochraně přírody a krajiny. V jednacím sále jsme zahlédli i několik známých politiků. Sněmovnu děti opouštěly poněkud zaskočeny ignorancí, lhostejností a nezájmem některých poslanců. I přes několikerou žádost předsedajícího o klid v sále se někteří hlasitě bavili dál.

Odpoledne nás čekala krátká pěší procházka Prahou. Přes Karlův most jsme došli na Staroměstské náměstí, spolu s davem turistů jsme zhlédli orloj a zamířili na Václavské náměstí. V podvečerních hodinách jsme se plni zážitků vrátili domů.

Mgr.Lenka Hrušková Bursová, MBA