„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Terakotová armáda - odkaz prvního císaře

 

Dne 22. března jsme měli se žáky 6. ročníků možnost zhlédnout jedinečnou výstavu Teraková armáda – odkaz prvního císaře. Naskytl se nám úžasný pohled  do hrobky prvního čínského císaře Čchin Š'-chuang-ti, který dokázal sjednotit Čínu. Jeho terakotová armáda je nazývána „osmým divem světa“. V císařské hrobce se nacházelo více než 8tis terakotových soch s motivem vojáků či koní s dřevěnými povozy. Některé z nich jsme měli možnost obdivovat na vlastní oči. Atmosféra dávných časů na nás sálala z každého koutu. Když jsme stáli před sochami, čekali jsme, kdy se rození hudba a vojáci začnou pochodovat. Interaktivní výstava seznámila žáky s životem prvního čínského císaře a rozšířila tak učivo o starověké Číně. 

Za žáky 6. ročníků Mgr. Michaela Hoskovcová