„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Turistický den

30. 3. probíhala výuka 8.A trochu jinak, než jsou žáci zvyklí. Ráno v 8:11 jsme společně s 9.B nastoupili do vlaku směr Cheb. Cílem naší cesty byla  Krajinka v Chebu. Cestou do sportovně rekreačního areálu Krajinka jsme obdivovali císařskou falc, až jsme se dostali na břeh řeky Ohře. Ukázali jsme si možnosti revitalizace přírody, zasportovali si, pověděli si o životním prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při pobytu ve volné přírodě. Na vlakovém nádraží se žáci naučili dovednosti potřebné k cestování jako jsou nákup hromadné jízdenky a orientace v jízdním řádu. Žákům se den velmi líbil. Ráno přicházeli  s pocitem: "Hurá, dnes se neučíme", ale na zpáteční cestě zjistili, že se vlastně nenápadnou a nenásilnou formou vzdělávali v oblastech dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, výchovy ke zdraví a občanství, tělesné výchovy a informační gramotnosti.

Mgr. Michaela Hoskovcová