„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Pohádka v I. B

 

Dne 24. 4. 2017 prvňáčci napjatě poslouchali čtený přednes upravené pohádky "O Otesánkovi" v podání žáků 2. stupně Základní školy v Kynšperku nad Ohří. Starší žáci 6. a 7. ročníku měli na sobě pohádkové kostýmy společně se svou učitelkou Mgr. Spiříkovou, která představovala černokněžníka. Žáci I. B odpovídali na otázky k pohádce. Za správnou odpověď dostali sladkou odměnu.

                                                                                                           Žáci I. B s třídní učitelkou