„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Osobní bezpečí - tematický den

V úterý 25. dubna proběhl v základní škole preventivní den na téma Osobní bezpečí.

Všichni po celý den pracovali v třídních kolektivech s třídními učiteli. Zúčastnili se besed a různých aktivit pro upevnění vztahů ve třídě. Během dopoledne si žáci znovu připomněli pravidla chování ve třídě, různými aktivitami se učili spolupracovat, zúčastnili se besed na téma šikana a kyberšikana. Pojmenovávali projevy ubližování a agrese a dozvěděli se, jak se mohou bránit. Připomněli si, co znamená osobní bezpečí, a dozvěděli se, jak se chovat v různých situacích doma (neznámý člověk, telefon, internet, zvonek, klíče, výtah, zbraně, alkohol, domácí násilí, odchod z domova), mimo domov (cizí lidé, správná cesta, za tmy, dopravní prostředky) a při jiném nebezpečí (drogy, hazardní hry, trestná činnost). Policisté ČR pro žáky připravili besedy na téma šikana a kyberšikana, v nichž zapojovali žáky pomocí otázek do prostředí, které znají (nebo neznají) z vlastní zkušenosti a vyvozovali spolu s nimi, co je přestupek a co již trestný čin, jak se chovat v prostředí facebooku a dalších sociálních sítí, jak zabezpečit svoji identitu pomocí dalších internetových adres proti vnějšímu internetovému a poté i skutečnému nebezpečí. Přiblížili všem i skutečné případy trestných činů v našem okolí, své poznatky doplnili videozáznamy. 

Odpoledne byla připravena beseda pro pedagogy, aby získali poznatky zejména o současném fenomenu, a to internetu, facebooku a dalších sociálních sítích, neboť děti se v tomto prostředí velmi často pohybují a mnohdy si neuvědomují, jak všech informací, které o sobě uvedou, lze kdykoli zneužít.

Přednášky na téma Víme, co dělají naše děti, když jsou ON – LINE na počítači?

se mohli zúčastnit i rodiče v pozdějších odpoledních hodinách. Zúčastnilo se jich kolem 20.

Co si měli žáci „odnést“?

Nikdo není beztrestný, při šikaně se braň, a pokud to nejde, svěř se někomu z dospělých (ve škole funguje preventivní tým), anebo využij schránku důvěry ve škole. Pokud zpozoruješ, že je někomu ubližováno, nebuď lhostejný, zastaň se ho, anebo to někomu řekni. Pokud používáš internet a facebook, nejdříve si přečti informace Desatero užívání internetu, pak ho využij tak, abys byl alespoň trochu zabezpečený proti jakémukoliv zneužití.

Mgr. Š. Neubergová