„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 


Dne 10. 6. 2017 složili žáci 9. ročníku naší základní školy:

Jakub Liška

Stanislav Pejřil

Daniel Prančl

úspěšně mezinárodní zkoušku z anglického jazyka "PET", na kterou se připravovali nad rámec klasické výuky s paní učitelkou Pavlínou Čábelkovou. Žáci získali doživotně uznávaný diplom potvrzující jazykovou úroveň B1. Certifikát PET - Preliminary English Test je druhým stupněm Cambridgeských zkoušek. Je uznáván vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli jako potvrzení pokročilé úrovně. Blahopřejeme k velkému jazykovému úspěchu všem nadaným absolventům zkoušky. 

Bc. Pavlína Čábelková