„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Druhé pololetí ve třídě IX. C s upraveným vzdělávacím programem

 

Návštěva Ekocentra Cheb

V  měsíci březnu se zúčastnili žáci IX. C výukového programu Babka kořenářka v Ekocentru Cheb. Pod vedením lektorky se žáci seznámili s různými druhy léčivých bylin, s jejich pěstováním, sběrem, účinky a použitím. Dozvěděli se, jak byliny sušit a připravit z nich léčivý přípravek. Uvařili si lahodný bylinkový čaj. Po dobrém čaji a svačině se žáci šli podívat za oblíbenými domácími zvířaty, která mohli sami nakrmit. Pohladit a pochovat králíčka si chtěl snad každý, jako i držet v ruce zrovna vylíhnuté malé kuřátko. Nakonec si každý vyrobil bylinnou mastičku, kterou si odnesl domů. Děti si z ekocentra odnesly spoustu zážitků a mnohému se i přiučily.

Soutěž Umíme to s počítačem

Jan Hildebrant a Lucie Hanzlíková z IX. C v dubnu reprezentovali školu v soutěži Umíme to s počítačem pro žáky 7. – 9. tříd ZŠ praktických. V okresním kole se umístili na 2. místě a v krajském kole byli na 4. místě. Prokázali výborné znalosti práce na PC. Gratulujeme jim a děkujeme za vzornou reprezentaci třídy a školy.

Soutěž Praktická dívka

4. května se děvčata ze třídy IX. C – Kristýna Brablíková, Vanesa Rakášová a Alžběta Šubová zúčastnila okresního kola soutěže Praktická dívka pro žákyně základních škol praktických a speciálních okresu Sokolov. Své znalosti prokázala v testu zaměřeném na znalosti společenského chování, osobní hygienu, hygienu domácnosti, sexuální výchovu a péči o dítě. Děvčata také připravila palačinky dle receptu. Hodnoceno bylo zpracování potravin, organizace práce, hygiena pracoviště, chuť a úprava pokrmu. Z ručních prací bylo zařazeno šití a háčkování kapsičky. Hodnoceno bylo dodržení pracovního postupu, samostatnost, zručnost, kvalita provedení práce a estetický vzhled. Vanesa se umístila na 1. místě a Kristýna s Bětou obsadily 2. místo. Také jim gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci třídy a školy.

Oslava MDD

V pátek 3. června pedagogové připravili pro žáky IX. C oslavu Dne dětí. Děti soutěžily na různých stanovištích – lov rybiček a kačenek, hod na kuželky, přeskok přes švihadlo, slalomový běh, překážková dráha, chůze na chůdách, obruče, házení kroužků na cíl.  Na jednotlivých stanovištích děti získávaly dětské koruny, které pak mohly v Dětském obchůdku utratit za drobné ceny a sladkosti. Všechny děti byly veselé, hravé a spokojené.

Sportovní den

Dne 17. června měli žáci 1. stupně IX. C sportovní den. Venku pršelo, ale přesto si děti sportování velmi užily. Ve velké tělocvičně proběhly překážkovou dráhu, házely na koš a prohazovaly rakety kruhem. V malé tělocvičně čekalo děti házení míčem do dálky a vyzkoušely si trojskok. Vše bylo úžasné a děti si řádně zasportovaly.

Žáci 2. stupně sportovali 20. června. Házeli na cíl, skákali trojskok, běhali překážkovou dráhu, stříleli míčem na koš, hráli vybíjenou a kopanou. Kristýna Brablíková, Lucie Hanzlíková, Vanesa Rakášová a Petr Dufek běželi štafetu a v kategorii štafet žáků 2. stupně se umístili na pěkném třetím místě. Gratulujeme.

Výlet  

Dne 21. června žáci 2. stupně IX. C připravili pro své mladší spolužáky Cestu za pokladem. Mladší žáci v 9 hodin vyrazili na cestu plnou úkolů. Od školy zamířili po šipkách a fáborkách na trasu, po které plnily různé úkoly, například zpěv písně o lese, hod šiškou na cíl, poznávání rostlin, zdolávání překážek a další. V cíli čekal děti poslední úkol, najít na školní zahradě ukrytý sladký poklad. Potom si každý upekl špekáček. Společně si všichni zahráli kopanou. Počasí se vydařilo a výlet se všem moc líbil.

Pohádka O veliké řepě

Žáci 1. stupně IX. C si v hodinách českého jazyka nacvičili pohádku O veliké řepě. Společně se spolužáky si vyrobili potřebné masky. Dne 24. 6. pohádku zahráli dětem v přípravné třídě a ve II. C. I přesto, že se jim vše úplně nepovedlo, se pohádka dětem líbila.

Pracovní činnosti – vaření

Poslední pondělí školního roku byli žáci IX. C vyzkoušet, jak se vaří v nově vybudované cvičné kuchyňce. Ve skupinách uvařili kuřecí polévku, rizoto a hlávkový salát. Všem se v nové kuchyňce velmi dobře pracovalo a uvařené jídlo chutnalo.

 

                                                                                              Třídní učitelka a asistentky IX. C