„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Pobyt na Mariánské

 

Naše škola získala dotaci MŠMT na projekt Poznáme sebe a svět. Hlavním cílem tříletého projektu je dítě připravené v rámci svých možností vstoupit do života. Program projektu je rozložen do tří kalendářních roků.

Obsahem projektu je realizace programu Unplugged, Programu pro rodiče, společného pobytu kolektivu tříd mimo školní prostředí, tematického dne a aktivit zaměřených na prevenci agrese a šikany, záškoláctví, sexuální rizikové chování, závislostní a kriminální chování. Program Unplugged je programem všeobecné primární prevence užívání návykových látek a skládá se z 12 lekcí. Jednotlivé lekce a další aktivity jsou realizovány v rámci výuky a na společném pobytu třídy.

Na jaře 2016 jsme začali pracovat se žáky třídy V. A a V. B. V září jsme po tyto žáky (v tomto školním roce VI. A a VI. B) zrealizovali čtyřdenní pobyty v horské chatě Lesanka na Mariánské.

Cílem pobytů bylo:

Ø  rozvíjet zdravé klima kolektivu třídy

Ø  osvojovat si základní kompetence v oblasti zdravého životního stylu

Ø  rozvíjet u žáků pozitivní sociální chování, vlastnosti a zdravou osobnost

Ø  zvyšovat u žáků sebevědomí, respekt k ostatním

Ø  nacvičovat zdravou asertivitu a schopnosti odmítat

Ø  nacvičovat přijímání pozitivní zpětné vazby, navazování kontaktů s ostatními

Ø  rozvíjet u žáků dovednost vyjadřovat negativní pocity, pracovat se slabými stránkami

Ø  učit žáky řešit problém sociálně přiměřeným způsobem, pěstovat sebekontrolu

Ø  předat žákům informace o drogách a jejich škodlivých zdravotních účincích

Oba pobyty byly účastníky hodnoceny pozitivně, většina vyslovila přání jet znova.

 

Děti napsaly:

„ Na Mariánské se mi moc líbilo, nejvíc se mi líbila diskotéka, taky výšlap na Vlčí hřbet a na Plešivec. Jídlo tu bylo velmi dobré. Líbil se mi bobřík odvahy. Líbilo se mi tam a doufám, že tam pojedeme zas.“ (Martin Hámor)

„Líbilo se mi, že jsme byli na Vlčím hřbetu a že jsme hráli na detektiva a ringo.“ (Michaela Krejčí)

„Mně jídlo hodně chutnalo. Mňam.“ (Štěpán Šašek)

„…….Měli tam dobré jídlo. Líbila se mi olympiáda, hra ringo. Nechutnala mi dýňová polévka. Jel bych klidně znovu.“ (Vladimír Polskoj)

 

                                                                                   Za preventivní tým Mgr. Marie Kaiserová