„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

                    

Exkurse do vojenských lesů

 

10.10.2016 žáci naší školy poprvé vyjeli na exkursi do vojenských lesů u Podbořanského Rohozce. Pod vedením lesního pedagoga paní Hynkové se žáci zapojili do celodenního programu. Na začatku žáci absolvovali myslivecký a lesnický pozdrav, určili rozdíl v práci, kterou dělá lesník a myslivec. Během programu žáci se zapojili do ošetřování mladých stromků, které je zachrání před poškozením srnkami, zajíci, jeleny. Žáci měli za úkol najit zelené žaludy, ale problém byl vtom, že na podzim je posbírala divoká prasata. Dalším úkolem pro žáky bylo najít podle obrázku název semen různých stromů a vyzkoušet si orientace v lese po tmě. Žáci se  také seznámili s prací sběrače šišek jehličanů.

                                                                                                   O.Tomčíková