„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Beseda nejen pro vycházející žáky a jejich rodiče

 

   V úterý 11. října v naší škole proběhlo setkání s řediteli některých středních škol, zástupci zaměstnavatelů regionu a pracovníkem Hospodářské komory našeho kraje Radky Pašavy.

   Rodiče žáků sedmých, osmých i devátých ročníků byli pozváni na společné setkání a vyslechli si, jak vypadá situace se zaměstnaností v našem regionu a  po kterých profesích je poptávka z řad zaměstnavatelů.

   Hospodářská komora organizuje tyto akce jen na některých školách regionu a my děkujeme, že jsme mohli našim žákům i rodičům nabídnout další aktivitu, která pomůže k rozhodování o další profesní orientaci nejen vycházejících žáků.

Zpracovala výchovná poradkyně pro II. stupeň ZŠ