„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Nehulíme, kreslíme!

 

Ve čtvrtek 13. 10. navštívili žáci osmých tříd interaktivní besedu s malířem a ilustrátorem Adolfem Dudkem. A. Dudek ilustroval již pěknou řádku knih zejména pro malé a ty nejmenší čtenáře.

Rychlokurz kreslení si žáci doslova užili a přesvědčili se, že kreslit skutečně umí. Pomocí čtyř geometrických tvarů - čtverce, obdélníku, kruhu a trojúhelníku vytvořil každý z nich opravdové umělecké dílo. Během 60 minut nakreslili žáci krajinu, město lidskou postavu a ruku. Na závěr k obrázkům přibyla ještě sada obličejů vyjadřujících pocitya emoce.

Beseda nabitá energií a humorem vedla k rozvoji výtvarných dovedností, které žáci jistě zúročí v hodinách výtvarné výchovy.

Poděkování patří p. Zolotarové z městské knihovny, která setkání zorganizovala.

Mgr. Michaela Hoskovcová