„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Doba Karla IV.

 

            V rámci výuky jsme se rozhodli poznat naše krajské město a zároveň se podívat na repliky korunovačních klenotů a ostatních věcí z doby Karla IV.

            Ve středu 19. 10. jsme se sešli před školou a odtud jsme společně odešli na vlakové nádraží. Vlak brzy přijel a cesta nám rychle ubíhala, protože jsme se těšili. Jet vlakem je něco jiného než jezdit autem nebo autobusem.  Z nádraží v Karlových Varech jsme šli po mostě, pod kterým tekla řeka Ohře a do ní se vlévala říčka Teplá. Poprvé jsme se setkali s Karlem IV. na zdi u řeky. Někdo tam namaloval pěkné sgrafito Karla IV. v nadživotní velikosti. Za chvíli jsme byli v Alžbětiných lázních. 

            Hned při vstupu nás vítala socha Karla IV. Po schodech jsme došli do výstavní síně, kde jsme si nejprve vyslechli krátký úvod k výstavě a pak jsme si sami prohlíželi a zapisovali, co císař dělal, kolik měl manželek, co všechno se za jeho vlády postavilo a co se zasloužil.

            Děvčata obdivovala zejména šaty a boty a kluci kopie dobových zbraní. Byl tem i meč, který každému, kdo si na něj sáhl, říkal, „buď požehnán“. Ale nejhezčí byly stejně korunovační klenoty a královské roucho zdobené hermelínem,(ale ne sýrem, to se říká té kožešině).

            Plni dojmů a také chuti jsme se šli občerstvit. Sice neradi, ale přeci jsme se vrátili na nádraží a vlakem jsme přijeli zpět do Kynšperku. Před školou jsme se rozešli. Moc se nám to líbilo.

Děti ze IV. A