„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

        Učíme se žít zdravě a bezpečně

 

25. října proběhl v naší škole tematický den v rámci prevence rizikových projevů chování. Zúčastnily se všechny ročníky, od 3. tříd se žáci podle svého rozhodnutí rozdělili do dvou bloků dle nabídky: bezpečný internet, sebeovlivnění, rizikové sporty a aktivity, situace v dopravě, činnost integrovaného záchranného sboru, zdravé stravování, linka 112, styly mládeže, trestné činy, rozvoj komunikace a právního vědomí, návykové látky, sociální dovednosti, funkce multimédií. Také se mohli naučit, jak svědčit a jak se zachovat v různých krizových situacích.

Vznikly skupiny různého věkového složení. Přestože se tento den liší od klasického vzdělávání, žáci se naučili mnohým dovednostem a získali prostřednictvím komunikace mnohé informace.

Poděkování patří Mgr. M. Kaiserové za organizaci celého dne, zástupcům Policie ČR Sokolov a Praha, Hasičského záchranného sboru K. Vary,  p. R. Hejretovi a všem pedagogům včetně jejich asistentů za realizaci jednotlivých aktivit.

Mgr. Štěpánka Neubergová