„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

 

vyučování ve školním roce 2017/2018 začíná v pondělí 4. září 2017 v 7.55 hodin.

Úvodní hodina ve třídách bude probíhat do 8.40 hodin.

 

Žáky 1. ročníku přivítáme společně v 7.55 hodin v kreslírně školy (budova 1. stupně, 2. patro).

Seznamy žáků prvních tříd jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy.

 

Přihlašování dětí

do školní družiny 4. září 2017 8.00 - 16.00 hodin
ke školnímu stravování 4. září 2017  6.30 - 7.45 hodin
8.30 – 14.30 hodin
od 5. září 2017 6.15 – 14.30 hodin                


           Těšíme se na vás

za všechny pracovníky školy Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA