„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

     

Kamarádi v II. B

 

25. 10. 2017 se uskutečnil tematický den prevence, který připravila třídní učitelka Švédová a s dětmi pracovala paní učitelka Nalevajková. Práce s dětmi byla zaměřena na vzájemné vztahy mezi spolužáky, na kamarádství. Žáci si připomněli třídní pravidla a co je agrese, šikana. Policie ČR v zastoupení paní Milfaitové zdůraznila ochranu svého zdraví a osobní bezpečí. Děti si nejprve vybraly do svého nebe čtyři nejoblíbenější kamarády. Poté žáci namalovali jednoho kamaráda a vypsali k němu ty vlastnosti, pro které si ho zvolili. Uvědomili si kladné a záporné vlastnosti dětí.     

třídní učitelka