„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Tematický den Osobní bezpečí

Dne 25. 10. proběhl na ZŠ Kynšperk nad Ohří tematický den zaměřený na prevenci rizikových projevů chování  - osobní bezpečí.

Opět přijali naše pozvání zástupci PČR – prap. Ingrid Milfaitová, prap. Daniel Menšík, kpt. Mgr. Jiří Štochl a por. PhDr. Zdeňka Papežová, aby žáky 2. – 9. ročníků v rámci prevence upozornili na rizika v oblasti šikany, rizikového chování, projevů agrese, kyberšikany a seznámili je s právními důsledky takového chování.

Kromě policistů se žáky pracovali i třídní učitelé ve svých třídách a zaměřili se na vztahy mezi žáky, agresi, ubližování, šikanu a její projevy, pozitivní komunikaci, zdravou asertivitu a osobní bezpečí doma i mimo domov. Do tematického dne se také zapojila speciální pedagožka Petra Kučerová, která pracovala se 6. ročníky na téma šikana.

Většina žáků i pedagogů hodnotila tento den pozitivně.