„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Výjezd žáků 6. tříd

                               

Naše škola již druhým rokem získala dotaci MŠMT na projekt Poznáme sebe a svět. Hlavním cílem tříletého projektu je dítě připravené v rámci svých možností vstoupit do života. Program projektu je rozložen do tří kalendářních roků.

Obsahem projektu je realizace programu Unplugged, programu pro rodiče, společného pobytu kolektivu tříd mimo školní prostředí, tematického dne a aktivit zaměřených na prevenci agrese a šikany, záškoláctví, sexuální rizikové chování, závislostní a kriminální chování. Program Unplugged je programem všeobecné primární prevence užívání návykových látek a skládá se z 12 lekcí. Jednotlivé lekce a další aktivity jsou realizovány v rámci výuky a na společném pobytu třídy.

V roce 2016 jsme začali pracovat se žáky V. A a V. B (nyní jsou již žáky 7. ročníku). Na jaře 2017 jsme začali pracovat s dalšími dvěma třídami - se žáky třídy V. A a V. B. V říjnu jsme po tyto žáky (v tomto školním roce VI. A a VI. B) zrealizovali třídenní pobyty v horské chatě Lesanka na Mariánské.

Cílem pobytů bylo:

  • rozvíjet zdravé klima kolektivu třídy,
  • osvojovat si základní kompetence v oblasti zdravého životního stylu,
  • rozvíjet u žáků pozitivní sociální chování, vlastnosti a zdravou osobnost,
  • zvyšovat u žáků sebevědomí, respekt k ostatním,
  • nacvičovat zdravou asertivitu a schopnosti odmítat,
  • nacvičovat přijímání pozitivní zpětné vazby, navazování kontaktů s ostatními,
  • rozvíjet u žáků dovednost vyjadřovat negativní pocity, pracovat se slabými stránkami,
  • učit žáky řešit problém sociálně přiměřeným způsobem, pěstovat sebekontrolu,
  • předat žákům informace o drogách a jejich škodlivých zdravotních účincích.

Oba pobyty byly účastníky hodnoceny velmi pozitivně, většina vyslovila přání jet znova.

 

Děti napsaly:

VI. A „Pobyt jsme si moc užili, chtěli bychom tam znovu. Hráli jsme různé hry, měli jsme i rozcvičky. Každý den jsme byli venku, večer jsme měli různé aktivity. Více jsme se poznali, jsme lepší kolektiv. Jídlo nám chutnalo. Pokoje byly úžasně zařízené.“

VI. B „Líbilo se nám, že jsme hráli všelijaké hry, diskotéka, procházky a rozcvička. Bylo to dobrý, jiný než jsem si představoval, ale lepší. Byl to hezký zážitek. Super výlet. Nejlepší dny se třídou, opravdu jsem si to moc užila. Měli jsme pěkné pokoje. Nádherný pobyt na 100 %.“

 

                                                                                  Za preventivní tým Mgr. Marie Kaiserová