„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Prosinec ve třídě IV. D

 

Začátkem měsíce jsme se začali připravovat na nekrásnější svátky v roce – Vánoce. V rámci pracovních činností a výtvarné výchovy jsme si vyzdobili učebnu, zadělali těsto, upekli a nazdobili vánoční perníčky. Všem se moc povedli.

5. prosince k nám do třídy přišli Mikuláš, Čerti a Andělé. Mikuláš nám z knihy hříchů připomněl, v čem se musíme zlepšit, a čerti nás zlobivé postrašili. Protože umíme být i hodní, dostali jsme balíčky plné dobrot, které sponzorovala obec Citice.

Při hodině výtvarné výchovy jsme pak čerty a anděly namalovali. Při hodině pracovních činností jsme vyráběli z keramiky PF 2018. Výkresy i výrobky se nám povedly a poslali jsme je představitelům obce.

15. prosince jsme si v rámci výuky vyzkoušeli „Štědrý večer nanečisto“. Ve školní kuchyňce jsme uvařili bramborový salát a kuřecí řízky, ve třídě jsme slavnostně prostřeli a pak jsme „večeřeli“. Po jídle jsme zazpívali koledy a od pedagogických pracovníků naší třídy jsme dostali i malé dárečky. Společně jsme si povídali o vánočních tradicích a zvycích, některé jsme i vyzkoušeli. Teď už víme, jak doma připravit slavnostní večer.

Ve čtvrtek 21. prosince jsme společně se třídou V. B a IV. C se vypravili do kostela Nanabevzetí pany Marie v Kynšperku, kde je vystaven kynšperský betlém. Cestou jsme si všímali okolí (dopravní značky, co je v parku, co vidíme na budovách apod.). Po návratu do tříd jsme si vyzkoušeli naši paměť, protože jsme museli zodpovědět několik otázek, které zjišťovali, co jsme si zapamatovali. Ukázalo se, že jsme byli pozorní a skoro všechno jsme věděli.

Mgr. Marie Kaiserová