„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Pálí mi to?

- III. ročník soutěže družstaev třetích až pátých ročníků 

 

Ve středu 17. ledna proběhl třetí ročník soutěže "Pálí mi to?" - soutěž družstev žáků třetích až pátých ročníků, ve které nejde pouze o prověřování znalostí a dovedností z oboru matematiky či českého jazyka, ale nabízí spoustu netradičních příkladů, logických úloh, hlavolamů, žáci jsou podrobeni zkoušce zrakového vnímání, prostorové představivosti apod. Soutěž podporuje rozvoj strategického uvažování a týmové spolupráce.

Touto soutěží chceme žákům 1. stupně přiblížit matematiku jako hravou soutěžní disciplinu, která vůbec není nudná a nezáživná, jak si někteří o tomto vyučovacím předmětu myslí. Chceme jim poskytnout radost ze soutěžení při řešení netradičních úloh a dopřát jim možnost využít vlastních kombinačních schopností v neznámém prostředí vícerodé skupiny, která se do té doby vůbec nemusí znát.

Každá třída vysílá do souboje tři zástupce. Ti se prostřednictvím losu vzájemně propojí a vytvoří družstvo tří členů - jeden třeťák, jeden čtvrťák a jeden páťák. Společně řeší logické úlohy, skládají a staví stavby z krychlí dle předlohy, objevují záludné chytáky zrakových klamů.

1. místo:  Michaela Lukáčová, Václav Hoskovec, Lukáš Sloboda
2. místo:  Adam Čech, Lukáš Zolotar, Matyáš Lebeda
3. místo:  David De Luca, Tomáš Gregorka, Petr Valenta

Děkuji letošnímu týmu za podporu, přípravu a organizaci: Mgr. Lence Hruškové Bursové, MBA, p. Petru Křížovi, p. učitelkám PaedDr. Mileně Koukalové a Mgr. Miluši Švédové, p. asistentkám Jitce Beštové a Katarzyně Berkové a naší paní psycholožce Mgr. Veronice Zemanové.

Mgr. Margita Malá, organizátorka soutěže