„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

 Další možnost studia pro naše vycházející žáky

 

   Ministerstvo obrany otevírá pobočku vojenské školy v Sokolově na ISŠTE již

od září 2018 obor ELEKTROTECHNIKA. 32 žáků může využít nabídky

Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany

v Moravské Třebové a studovat v Sokolově.  Naši školu navštívil  20. 2. 2018

nadrotmistr Daniel Linhart a pro žáky připravil velmi zajímavou besedu.

Informoval žáky o připravovaných záměrech v našem regionu. Představil další

možné povolání a pozval zájemce do Sokolova na Den otevřených dveří této

střední školy.  Setkání bylo zajímavé a přínosné i pro žáky osmých tříd, kteří mají

zatím na podávání  přihlášek na střední školu čas. V letošním školním roce se

přihláška podává do 1.března.

   Jsem ráda, že jsme mohli besedu v naší škole zorganizovat a všem žákům

nabídnout další cestu za vzděláváním a profesním uplatnění na trhu práce.

Děkujeme za nabídku a těšíme se na další návštěvu zaměstnavatelů 

našeho regionu.                           

                                                                Výchovný poradce pro 2. stupeň ZŠ

 

Podrobnější informace jsou k dispozici zde