„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Třídnické hodiny v II. B

 

Dne 19.2. 2018 si žáci užili mnoho legrace při třídnických hodinách. Pracovali ve skupinách, vyjadřovali své pocity, zahráli si na domácí zvířata, odpovídali na dotazy a sami otázky tvořili. Na závěr každý napsal své jméno na čtvrtku a barevně vyjádřil, jak se cítí. Třídnické hodiny přispěly k rozvoji pozitivních vztahů mezi spolužáky.

             Žáci II. B s třídní učitelkou