„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Okresní kolo ve sportovní gymnastice

 

Dne 7.3. 2018 se žákyně Zadražilová  Natálie z VIII.B, Matoušková Barbora ze VI.B, Matoušková Leontýna z V.B, Vlčková Natálie ze VII.B, Matoušková Šarlota z II.B zúčastnily  Okresního kola ve sportovní gymnastice, které se konalo v Multifunkčním centru Březová u Sokolova.

Šarlota Matoušková  z 2. B  soutěžila jako jednotlivec v kategorii mladších žákyň a umístila se na krásném 3. místě.  S celkovým počtem bodů  28,60.

Družstvo starších žákyň obsadilo 4. místo z deseti,  a to s celkovým  počtem bodů 83,15.

V celkové hodnocení všech starších žákyň se na 3. místě,  s celkovým počtem bodů 28,30, umístila Natálie Vlčková ze 7.B.

I přes velké bolesti kolena Barborka Matoušková ze 6. B podala velmi krásný výkon.

To samé platí i o Leontýnce Matouškové z 5. B, která si při přípravném cvičení strhla kůži na dlani, ani to nijak neovlivnilo její krásně zacvičenou sestavu na hrazdě.

Natálka Zadražilová a Natálka Vlčková zajišťovaly nepostradatelnou dobrou náladu v družstvu. Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Poděkování  patří také paní učitelce Evě Slavíkové a panu učiteli Pavlu Procházkovi za pomoc s přípravou na tyto závody a panu Marku  Matouškovi, který nás se souhlasem městského úřadu na tyto závody dopravil.

                                                                                                              Katarzyna Berková, AP doprovod