„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Soutěžní přehlídka dětské recitace
v Základní škole Kynšperk nad Ohří

 

   19. března 2018 se sešlo 29 recitátorů naší školy z prvních až pátých tříd k předvedení svých schopností v přednesu poezie.

    Přehlídka má přímou vazbu na výuku Českého jazyka a literatury. Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova, rozvoji mluvních a komunikačních dovedností.

V  0. kategorii žáků 1. tříd obsadili

1. místo Viktor Vegricht

2. místo Barbora Kubíčková

3. místo Pavel Herink

V  1. kategorii žáků 2. a 3. tříd  

1. místo Michaela Kvapilová

2. místo Laura Bělocká

3. místo Klára Lukáčová

V 2. kategorii žáků 4. a 5. tříd 

1. místo Vendula Rudolfová

2. místo Agáta Berková

3. místo Zuzana Kalousová

 Všichni soutěžící obdrželi pamětní listy, potlesk a velkou pochvalu za předvedené výkony.

   Děkujeme třídním učitelkám za uskutečnění třídních recitačních soutěží a realizačnímu týmu za udržování dlouholeté tradice školy.

                                                                                                                         za tým Mgr. J. Danešová