„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Naše malá dopravní soutěž 

ve III. A

 

Pondělí bylo plné záludných úkolů na téma BESIP.

V řídícím středisku (lavice u paní asistentky) jsme nafasovali úkol a splněný jsme jej odevzdávali do kontrolního štábu (stůl u paní učitelky). 

Navštívila nás nadpraporčík Ingrid Milfaitová, která v kabinetě zřídila policejní zkušebnu, neboť jsme u ní museli absolvovat malý test znalostí z oblasti "cyklista na silnici". Moc nás ale nepochválila, neboť naše znalosti základních dopravních pravidel jsou mizivé. Jsme prý líní číst a hlavně vnímat  při čtení to podstatné. Ale to nám říká i naše paní učitelka, když děláme slovní úlohy. Dáváme pozor na začátku a zbytek nám nějak uteče. Budeme muset na tom zapracovat.

Dostali jsme diplomy, reflexní pásky, reflexní placky i dobrůtky. Kdo vyhrál? Které družstvo bylo nejlepší? Podívejte se na fotky.

Den se nám moc líbil a těšíme se na další akci.

žáci III. A