„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Z činnosti přípravné třídy

 

Jednou týdně děti z přípravné třídy navštěvují učebnu školního speciálního pedagoga.

Zde s dětmi Mgr. Petra Kučerová provádí nápravu grafomotoriky, hraje s nimi hry na rozvoj zrakového a sluchového vnímání apod. Děti se na návštěvu vždy těší.

Lenka Bradáčová