„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

                                          

„Vzdělávání pro kreativitu a podnikavost“  

                                                    

Žáci VIII. B byli v letošním školním roce zapojeni do projektu InduCult2.0 operačního programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Vzdělávací projekt zaměřený na volbu povolání nesl název „Vzdělávání pro kreativitu a podnikavost“. Sedmnáctihodinovým kurzem žáky prováděla lektorka Lucie Přibylová a vyučující pracovních činností.

Osmáci vytvořili čtyři pracovní skupiny a jejich prvním úkolem bylo vymyslet pro svůj tým název a vytvořit maskota. V dalších hodinách se seznamovali s významnými firmami v našem okolí a pracovními příležitostmi, které v nich v budoucnosti mohou najít. Zamysleli se nad tím, čím by jednou chtěli být a čeho by chtěli ve svém životě dosáhnout.

Součástí kurzu byla exkurze do firmy GPH, spol. s.r.o., která také umožnila žákům absolvovat opravdový pracovní pohovor. Každá skupina vybrala svého zástupce, který zpracoval svůj životopis na vybranou pracovní pozici v této firmě a šel se o toto místo ucházet. Ostatní členové skupiny byli pohovoru přítomni jako diváci. Zkusili si tak na vlastní kůži, jak nelehká úloha je v budoucnu čeká, ale také se naučili, jak se na ni připravit. Neméně zajímavá byla účast na zasedání zastupitelstva našeho města. Na závěr kurzu proběhlo hodnocení práce skupin, z nichž ta nejlepší získala finanční prémii ve formě poukázek a celá třída pak výlet do plzeňské Techmanie. Kromě toho je žákům odměnou zážitková forma výuky a rady, které využijí již příští rok při výběru svého budoucího povolání.

                                                                                           Mgr. Michaela Hoskovcová