„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

  NABÍDKA NEJEN PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

 

    V úterý 2. října od 15. 30 hodin proběhlo na naší škole setkání vycházejících žáků a jejich rodičů s výchovnou poradkyní pro 2. stupeň a třídními učiteli.

Přítomní byli seznámeni s plánovanými akcemi a nabídkou naší školy pro vycházející žáky. Cílem setkání bylo nabídnout přítomným pomoc při rozhodováním o volbě nejvhodnější střední školy.

Věříme, že žáci i jejich rodiče využijí nabídky naší školy a žáci si vyberou studium na škole, která jim zajistí práci v našem regionu a budou v ní spokojeni.

Nabídky využilo 31 žáků a jejich rodičů.

Plánujeme další akce, o nichž budeme včas informovat i na webu školy.

Těšíme se na další setkání.  smiley                       

                                                                       Výchovná poradkyně  pro 2. stupeň