„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

BURZA ŠKOL V SOKOLOVĚ

 

Žáci devátých ročníků naší školy využili nabídky Karlovarského kraje a ředitele ISŠTE Mgr. Pavla Januse a zúčastnili se "burzy škol"  - přehlídky středních škol regionu. Během dopoledne ve čtvrtek 11. 10. 2018 si prohlédli budovu ISŠTE v Sokolově a velmi podrobně byli seznámeni se životem školy. Vyučující ISŠTE měli pro naše žáky připraveny zajímavé aktivity, které měly žákům přiblížit obory, které se na škole vyučují. Školou nás provázeli žáci ISŠTE (naši bývalí žáci) a zodpovídali na případné dotazy.

Po prohlídce jsme navštěvovali jednotlivá stanoviště středních škol a získavali nejnovější informace o studijních oborech v příštím školním roce.

Akce byla vhodně doplněna soutěží, která žákům poskytla ucelený přehled o celé akci. Naši žáci se zapojili do soutěže s nadšením a někteří si odnesli i sladkou odměnu.

Těší nás, že se akce zúčastnili i někteří rodiče a se svými dětmi sbírali informace.

Nyní je to už jen žácích, aby si vybrali ten obor studia, který pro ně bude nejvíce přínosný a zvládnou náročné požadavky studia. Je třeba si připomenout, že studium na střední škole je náročné a žáci musí prokázat nejet sociální dovednosti, ale musí se na výuku připravovat a dle sdělení našich bývalých žáků, se musí hodně a denně učit. Proto využijme dny na naší základní škole a doplňme si případné mezery v učivu.                                     

Naším společným cílem je vybavit žáky potřebnými vědomostmi a dovednostmi spolu s pozitivním vztahem k povinnostem, aby uspěli v dnešním světě práce. smiley

                                             výchovná poradkyně pro 2. stupeň