„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Pobyt ve Vidžíně

Ve dnech 3. - 8. října 2012 vyjelo dvacet žáků základní školy do Penzionu u Jakuba. Tento výjezd byl uskutečněn v rámci projektu „Inovace rovných příležitostí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Kynšperk“. Byli vybráni žáci 5. a 6. ročníků, kteří v minulém školním roce docházeli pravidelně na hodiny náprav a doučování. Z projektu bylo pro žáky zajištěno ubytování, stravování, doprava a pedagogický dozor. Zázemí celého pobytu bylo na velmi dobré úrovni. Žáci kladně hodnotili snídaně formou bufetu.

Během pobytu se o žáky starali tři pedagogičtí pracovníci. Program pobytu připravily Mgr. Marie Kaiserová – manažer aktivit a psycholožka Mgr. Veronika Zemanová. Žáci podnikli pěší výlet ke Stěnskému rybníku a další procházky po krásné okolní krajině. Rádi chodili do lesa, kde pro ně byly připravené různé přírodovědné úkoly a hry na rozvoj zrakové paměti. Nechyběly samozřejmě ani sportovní soutěže. Kromě různých sportovních, přírodovědných a vědomostních her a soutěží venku byl pro děti připraven i program v klubovně. Jednalo se o aktivity, které byly zaměřeny na  rozvoj sebepoznání, komunikace, spolupráce, tolerance a prevenci rizikových projevů chování.

V sobotu se žáky pracoval lektor PaedDr. et Mgr. Milan Pfeifer. Aktivity byly zaměřeny na vzájemné představování se, hledání nových informací k poznávání druhých, hledání významu pojmu štěstí, spolupráci v týmu, soustředění, sledování společného cíle, podporu tolerance a přiznání chyby. Odpoledne byl zařazen soubor her a aktivit pro podporu spolupráce, týmové práce a překonávání osobních obtíží v zátěžových podmínkách.

Předposlední večer se do Vidžína přijeli podívat zástupci školy a pomohli s realizací noční hry, která byla pro děti velkým zážitkem.

Po celou dobu pobytu žáci za své úspěchy a chování získávali žetony, za které si poslední den mohli vybírat různé ceny, které si společně s mnoha zážitky odvezli domů na památku. Každé dítě obdrželo pamětní list. Mnozí získali nové kamarády. Výstupem kempu jsou portfolia účastníků.

Za celý tým Mgr. Marie Kaiserová