„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Přijímací zkoušky nanečisto

 

Nabídka pro uchazeče o studium

Pro uchazeče o studium nabízíme zprostředkování přijímacÍch zkoušek nanečisto, ve kterých
si uchazeč vyzkouší způsob zadávání testů, formulace otázek a časové rozložení zkoušek.
 
Na základě těchto testů lze orientačně předvídat úspěšnost u PZ.
 

PZ nanečisto pro uchazeče proběhnou

16. 3. 2013 od 9:00 hodin

v Gymnázlum Sokolov a Krajské vzdělávací centrum

celý článek zde