„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

 

Přehlídka dětské recitace v Základní škole Kynšperk nad Ohří

4. března 2013 se sešlo v aule naší školy 31 recitátorů z přípravné třídy a prvních až pátých tříd k představení svých schopností v přednesu poezie či prózy.

Přehlídka má přímou vazbu na výuku Českého jazyka a literatury. Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova, rozvoji mluvních a komunikačních dovedností.

Všichni soutěžící obdrželi účastnické diplomy, potlesk a velkou pochvalu za přípravu a předvedené výkony.  Do okresního kola postupuje Hlaváček Milan.

Děkujeme třídním učitelkám za přípravu soutěžících  žáků a realizačnímu týmu – p. uč. Danešové, Havlíčkové, Novákové, Malé za udržování dlouholeté tradice školy.