„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Pythagoriáda 5. ročníků

Dne 8. března si to páťáci "rozdali" v matematickém souboji. Pythagoriáda, matematická olympidáda, se koná každoročně v tomto období. Nejlepší tři postupují do okresního kola, kde si své dovednosti a schopnosti opět prověří. Jak byly letos úlohy složité a náročné, můžete zhodnotit sami. Zpřístupnili jsme je pro veřejnost v prostředí Moodle - zde (přihlásíte se přes údaje svého dítěte nebo kontaktujte p. uč. M. Malou, která vás do systému přihlásí).

Nejúspěšnější řešitelé:

Stanislav Pejřil
Pavel Bjalončik
Jakub Liška

Celková výsledková listina - zde