„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

 

Tematický den k prevenci rizikových projevů chování

30. dubna 2013

 

Dne 30. 4. 2013 se v naší škole konal tematický den k prevenci rizikových projevů chování. Náplní bylo velké množství zajímavých diskusních témat, z nichž si každý mohl vybrat dvě, která ho nejvíce zajímala. Tematický den se dělil na dva bloky. První blok probíhal od 8.15 do 9.35 hodin a druhý blok začínal v 9.55 a končil v 11.15 hodin. V dalších hodinách následovala dotazníková šetření a tvorba reklamního plakátku na téma „Zdravý životní styl“. Tematický den se shledal s velkým úspěchem především u žáků 1. stupně, kteří byli velmi nadšeni z nových informací a zajímavostí, které se dozvěděli.

     Témata dne byla: Tabák, Zdravý životní styl, Jak vhodně trávit volný čas, Kyberšikana, Umíte svědčit?, Rizikové sporty, Přátelství, Štíhlá(ý) za každou cenu?, Komunikace/empatie, PČR, Záchranný kruh, Alkohol, Zvládání emocí, Mezi nimi – AIDS, Jak zvládat úzkost a stres, Poruchy příjmu potravy, Řešení problémů, Drogy a jejich důsledky, Sex/rizikové chování, PMS (probační a mediační služba), Sebeobrana.

Zde je ukázka některých z nich:

Alkohol Policie České republiky Záchranný kruh
Sebeobrana Drogy a jejich důsledky Sex, rizikové chování
Štíhlá(ý) za každou cenu?

Celý článek - zde