„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

 

Soutěž v anglickém jazyce

 

     Dne 26. 4. se na naší škole konalo první kolo soutěže v anglickém jazyce.  Písemného testu se zúčastnili žáci 6. - 9. ročníku. Ti, kteří dosáhli u písemného testu nejlepšího bodového hodnocení postoupili do druhého kola, které se konalo 2. 5. v jazykové učebně II. Žáci byli rozděleni do dvou zvláště hodnocených kategorií – 1. kategorie: žáci 6., 7. ročníku a 2. kategorie: žáci 8., 9. ročníku.

Soutěžící  1. kategorie:

Lukáš Rozmuš, Darek Šupka, Lenka Špinarová, Tereza Komárková, Phan Thi Hang

Soutěžící 2. kategorie:

Lenka Lodrová, Daniel Bartoš, Ludvík Mac, Michael Braha, Jan Pavelka

     Žáci, kteří postoupili do druhého kola se účastnili ústní části soutěže, která zahrnovala mluvení na vylosované téma (topic speaking), čtení a překlad krátkého textu (reading and translating) a popis obrázku (comment on a picture). Každá z těchto částí byla hodnocena zvlášť.

     Losovaná témata pro 1. kategorii: Family, Home and family life, House and home, My Town, Daily routine, Hobbies. Témata pro 2. kategorii: Sport and games, My job, Work and leisure time, Health and ilness, Clothes, At a restaurant, Entertainment, Education, Transport and environment, Going on holiday, Sightseeing in London.

      Všem zúčastneným bychom rádi poděkovali za účast a snahu během celé soutěže. Mnohdy bylo velmi těžké rozhodnout, kdo byl zdatnější a šikovnější, tudíž jsme některá místa obsadili dvěma žáky.

Výsledky soutěže:

1.    kategorie:

1.    místo:   Lukáš Rozmuš, Phan Thi Hang

2.    místo:  Tereza Komárková

3.    místo:  Darek Šupka

2.    kategorie:

1.    místo:  Jan Pavelka

2.    místo:  Michael Braha, Lenka Lodrová

3.    místo:  Dan Bartoš

Gratulujeme! 

                                                           Vyučující anglického jazyka a porota soutěžěsmiley

Elena Medová, Pavlína Čábelková a Alexandra Juhosová