„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Myslivci ve škole

V pátek 7. června, jako každý rok touto dobou, jsme prožili zajímavé dopoledne s myslivci MS Lesana. Tentokrát z důvodu podmáčené půdy na myslivecké základně přijeli myslivci za námi do prostoru školní zahrady naší školy. Žáci pátých ročníků putovali po pěti stanovištích, na nichž jim byly předvedeny lovecké zbraně, rohy, paroží a vycpaná zvěř, seznámili se s loveckými plemeny psů, diskutovali o správném chování v lese a o chování ke zvěři, kterou zde mohou potkat, vidět nebo slyšet, nebo jak mohou i oni pomoci lesní zvěři a lesu samému. Vyzkoušeli si různé vábničky a střelbu ze vzduchovky, což byl zážitek nejen pro kluky, ale i pro holky. Tento zajímavý způsob předávání vědomostí byl zakončen malým testíkem, který prověřil úroveň páteční paměti páťáků. Nejlepší řešitelé byli odměněni hodnotnými cenami. Ale ani ostatní nepřišli zkrátka, neboť myslivci měli pro každého účastníka nějaké překvapení.

Opět k nám přijel i pan J. Balba ze Záchranné stanice živočichů SOOS. Přivezl s sebou orla skalního a puštíka obecného, kteří se okamžitě stali středem zájmu všech přítomných.

Závěrem jsme si opekli vuřty a zazpívali u kytary. Počasí se povedlo, nálada byla skvělá. Děkujeme všem, kteří za námi přijeli a připravili pro nás krásné dopoledne.

Mgr. Margita Malá a Mgr. Hana Turečková