„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Tematický den k prevenci rizikových projevů chování

V pátek 22. 11. se v naší základní škole konal tematický den zaměřený na prevenci rizikových projevů chování.  Každý si mohl vybrat z bohaté nabídky dvě témata, která ho nejvíce zajímají, a následně v těchto dvou blocích pracovat. Místo běžné páteční výuky jsme tak měli možnost zúčastnit se nejrůznějších aktivit, přednášek, her či filmových prezentací.

Tematický den byl zaměřen na prevenci rizikových projevů chování, s nimiž se především v současné společnosti velmi často setkáváme - alkoholismus, drogy, kyberšikana, rizikové chování v sexu, poruchy příjmu potravy, stres, komunikace či konflikty mezi lidmi.

Povídali jsme si také například o zdravém životním stylu a správné životosprávě, o vztazích mezi lidmi, o důležitosti přátelství a umění empatie, naslouchání a spolupráci. Jednotlivé bloky vedli nejen učitelé naší školy a pracovníci DDM, ale také tým studentů ze SZŠ v Chebu a pozvaní specialisté.

Jedním z nejatraktivnějších témat bylo umění sebeobrany, které bylo žákům prezentováno jednak městskou policií, jednak pedagogem školy. Velmi nás zaujala také např. zooterapie, při níž zvířata pomáhají lidem překonávat úzkostné stavy, strach či stres, zajímavé a poučné bylo i téma „Pomáhat a chránit“ a „Zdravá 5 – zdravý životní styl“. Tematický den jsme si všichni užili a zároveň jsme si odnesli spoustu zajímavých poznatků, které se nám v běžném životě budou jistě hodit.

Žákovský zpravodajský tým