„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Recitace 2012

Přehlídka dětské recitace v Základní škole Kynšperk nad Ohří

 

5. března 2012 se sešlo v aule naší školy 32 recitátorů z prvních až pátých tříd k představení svých schopností v přednesu poezie či prózy.

Přehlídka má přímou vazbu na výuku Českého jazyka a literatury. Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova, rozvoji mluvních a komunikačních dovedností.

 

V O. kategorii žáků 1. tříd obsadili

                                                             1.místo Hámor Martin

                                                             2. místo Hamouz Robert

                                                             3. místo Musil Jiří

V 1. kategorii žáků 2. a 3. tříd obsadili

                                                             1. místo Daniš Daniel

                                                             2. místo Novák Josef

                                                             3. místo Rajtmajerová Aneta

V 2. kategorii žáků 4. A 5. tříd obsadili

                                                              1. místo Králová Eva

                                                              2. místo Boudová Adéla

                                                              3. místo Špinarová Lenka

 

Všichni soutěžící obdrželi účastnické diplomy, potlesk a velkou pochvalu za přípravu a předvedené výkony. Ty, kterým se to nejvíce povedlo, uvidíme v červnu na školní akademii.

Děkujeme třídním učitelkám prvních až pátých tříd za přípravu soutěžících  žáků a realizačnímu týmu – p. uč. Danešové, Havlíčkové, Novákové, Malé za udržování dlouholeté tradice školy.