„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Den čtení

 

V naší základní škole se 14. března konal již tradiční Den čtení, tentokrát okořeněný návštěvou ministra školství.

Smyslem Dne čtení je podpořit zájem o čtenářství, seznámit děti s knihami, které by si mohly přečíst, ukázat dětem, že knihy nám neslouží pouze jako zdroj informací, ale že nás také mohou potěšit, pobavit, pohladit na duši, rozplakat, rozesmát a v neposlední řadě donutit k zamyšlení.

Jak tedy náš Den čtení probíhal?

Nejmladší děti na1. stupni se společně se svými vyučujícími vydaly do pohádky. Připomněly si pohádky známé i ty méně známé, poznávaly a kreslily pohádkové postavy, zahrály si maňáskové divadlo, tvořily kvízy, přísloví a hádanky.

Starší žáci na 1. stupni prezentovali svoji oblíbenou knihu, pokusili se o dramatizaci pohádky a seznámili se s historií komiksu, který pak sami také velmi pěkně a vtipně vytvořili.

Na 2. stupni se děti nejvíce těšily na první vyučovací hodinu, kdy jim měli učitelé představit svoji nejoblíbenější knihu. Během hodiny tak mohli naši žáci slyšet předčítání z knih Forrest Gump, Imámova dcera, Osudy dobrého vojáka Švejka, Robin, Čarodějův učeň, Broučci, Wayne Gretzky, Inferno, Deník malého poseroutky, Jak jsem potkal ryby.

V následujících hodinách děti četly nové knihy a pracovaly s jejich příběhem. Nechyběly také literární hrátky, kvízy a soutěž v kvalitě a rychlosti čtení.

Nejlepší čtenáři a luštitelé kvízů byli náležitě oceněni diplomem a knihou.

Věřím, že jsme společně s knihami strávili pěkný den, na jehož konci zazněla od několika žáků krásná věta:„ Paní učitelko, mohl (a) bych si knihu půjčit domů? Chtěl (a) bych si ji dočíst.“

                                                                                            Mgr. Markéta Spiříková

Soutěž ve čtení 6. – 7. ročníky

1. místo Lukáš Rozmuš 7.B                  229 slov
2. místo Eva Králová  7.A                  199 slov
3. místo Lucie Židlická  6.B                  197 slov

 

Soutěž ve čtení 8. – 9. třídy

 

1. místo Lukáš Rozmuš 8.B                  203 slov
2. místo Vilém Dušek 9.B                  198 slov
3. místo Oldřich Horák  8.A                  194 slov

 

Literární kvíz 6. – 7. třídy

1. místo

Lukáš Rozmuš

Veronika Wernerová

Kateřina Štěrbová

Lenka Špinarová

Anh La Ngoc

7.B                  27 bodů
2. místo

Denisa Cekovová

Tereza Medová

Lucie Birošová

Jakub Liška

Pavel Bjalončik

6.A                  25 bodů
3. místo

Jaroslava Rosová

Radek Prchal

Miroslav Polický

Kateřina Reidlová

Eva Králová

7.A                  24 bodů

 

Literární kvíz 8. – 9. třídy

 

1. místo

Jindřich Klíma

Eliška Krejčí

Eva Pospíšilová

Vilém Dušek

Jakub Jakubec

9.B                  29 bodů
2. místo

Kateřina Kocová

Adéla Jelínková

Oldřich Horák

Hanh Phan Thi Hong

Michaela Svobodová 

8.A                  24 bodů
3. místo

Tereza Gregorková

Ludvík Mac

Daniel Biroš

Lenka Lodrová

Jakub Hruška 

9.A                  22 bodů