„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Souboj čtenářů

Naše škola se snaží podporovat čtenářskou gramotnost, zájem o knihy a chuť číst, proto jsme se již podruhé zapojili do soutěže Souboj čtenářů vyhlášené v rámci kampaně Rosteme s knihou.

Soutěž je určena pro žáky 6. tříd základních škol a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií. Soutěžící mají za úkol přečíst některou z pěti zadaných knih, které si mezi sebou rozdělí. V soutěži pak celý kolektiv odpovídá co nejpřesněji na zadané otázky, které prověřují znalosti žáků o obsahu knih získaných četbou.

V naší škole se přihlásilo do soutěže 14 žáků z 6. tříd (Tereza Medová, Alena Vodičková, Nela Slámová, Lucie Bergerová, Pavel Altšmíd, Šárka Polskojová, Markéta Zahradníková, Anna Arceová, Lucie Židlická, Simona Boháčová, Barbora Víšková, Květoslava Čapková, Stanislav Pejřil a Tomáš Koubek). Všechny děti se na soutěž pečlivě připravovaly. Příprava spočívala v četbě knihy (alespoň třikrát), zapisování a tvoření „poznámkových bloků“, domlouvání správné strategie a v neposlední řadě v ochotě se společně scházet před vyučováním, po vyučování, doma, v knihovně a věnovat tak svůj volný čas této soutěži. 

A výsledek? Čtrnáctičlenný tým z naší školy se probojoval v on-line předkole na 11. - 12. místo v nemalé konkurenci 57 škol z celé České republiky.

Našim šikovným čtenářům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší základní školy.

Mgr. Markéta Spiříková