„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

Ekosystémy planety Země

Gaia je v ohrožení, na zadku má díru velkou jako Afrika!

Co je to Gaia? Jakou má díru?

Gaia je naše planeta Země, která má ozónovou díru velkou jako Afrika.

My také můžeme svým chováním a šetrným vztahem ke všemu, co nám dává naše Země, zlepšit její stav. Udělali jsme k tomu jeden krůček. Všichni jsme se zapojili do tematického dne, který proběhl v pátek 9. 5. 2014 pod názvem Ekosystémy naší Země. Během tematického dne jsme putovali od polárních oblastí přes lesy, pole, savany, louky, moře, řeky až k tropickým deštným pralesům.  Poznali jsme rostlinný a živočišný svět těchto oblastí, zkoumali jsme podnebí a podmínky života v těchto částech světa. Člověk svým chováním (nadprůměrné kácení stromů, vypalování tropických deštných lesů pro získání půdy, kontaminace vody, půdy, znečištění ovzduší) ohrožuje jak ekosystémy naší Země, tak celkově život na planetě Zemi.

Chraňme tedy naši Zemi, vždyť je tak krásná.

Olga Tomčíková