„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Soutěž "Culture quiz" 

Dne 13. května proběhlo vyhodnocení vědomostní soutěže „Culture quiz“, která v rámci výuky anglického jazyka proběhla 6. května.

Soutěže se zúčastnilo 62 žáků 7. – 9. tříd.  Soutěžní test obsahoval 60 otázek – tentokrát testující znalosti reálií, historie, literatury, hudby a kinematografie USA. Každá správná odpověď byla hodnocena jedním bodem. Maximální počet bodů byl tedy 60. Téměř polovina účastníků test splnila na více než 70%.

Na prvním místě s počtem 56 bodů se umístila Eva Pospíšilová  (IX. B), na druhém místě s počtem 55 bodů Michael Braha (IX.B) a na třetím místě s 54 body Vilém Dušek (IX.B). Krásné čtvrté, páté a šesté místo obsadili Jiří Prančl (9. B), Tereza Komárková (VIII.B), Milan Urbánek (VIII.B), Kateřina Burdová (IX.A) a Michael Zima (VIII.B).

Gratuluji všem oceněným vítězům a všem ostatním velmi děkuji za účast. Těším se v příštím roce na opětovné setkání u „Culture quiz“ zaměřeného opět na Velkou Británii!

Mgr. Alexandra Juhosová