„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Stebnice - sobota

- balení

- úklid

- pasování

PODĚKOVÁNÍ

 

Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli:

- rodičům, kteří odvezli i přivezli zavazadla

- rodičům, kteří tam s námi byli a věnovali se dětem

- byli jsme skvělý tým

Mgr. Margita Malá, třídní učitelka

Jana Tomsová, pedagog volného času